Dom upokojencev Izola uspel s prijavo projekta v sklopu novega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020

Pharaon

Dom upokojencev Izola (DUI) je skupaj z ostalimi partnerji uspel s prijavo projekta v okviru novega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020

Na razpis z nazivom Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje se je DUI prijavil skupaj s še štiridesetimi partnerji iz Španije, Portugalske, Nizozemske, Italije in Slovenije. Poleg izolskega doma upokojencev pri razpisu iz Slovenije sodelujeta še Nacionalni inštitut za javno zdravje in Center odličnosti InnoRenew CoE iz Izole.

Hitro starajoče prebivalstvo narekuje pospešen razvoj in uporabo novih orodij, ki bodo izboljšali kakovost življenja ter neodvisnost in zdravje starejših. Vsi partnerji projekta “Pilots for Healthy and Active Ageing” (PHArA-ON) bodo sodelovali pri oblikovanju, testiranju in implementaciji tehnološke platforme, ki bo z digitalnimi napravami in storitvami podpirala zdravo in aktivno življenje starajočih se oseb.

Povezava do projekta:

pharaon.eu

Slovenski pilot