Projekt »Vzdrževanje objekta na lokaciji Vila Napoli v Portorožu za naselitev socialnovarstvenih programov Doma upokojencev Izola

Projekt »Vzdrževanje objekta na lokaciji Vila Napoli v Portorožu za naselitev socialnovarstvenih programov Doma upokojencev Izola

Osnovni namen investicijskega projekta je v skladu s Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 omogočiti socialno varnost in socialno vključenost ranljivih skupin prebivalstva obalnih občin. Predvidena je razširitev dejavnosti doma ter izvajanje celovite skrbi za starejše prebivalce z vzpostavitvijo sodobne dislocirane enote, ki bo zagotavljala skupnostne oblike socialnega varstva, v sklopu dnevnih oblik varstva in sklopu zagotavljanja začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let.

Specifičen cilj investicijskega projekta je v okviru izboljšanja kakovosti skupnostnih storitev, do konca leta 2022 opraviti vzdrževalna dela nepremičnine, ki jo upravlja Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Izola, na novi dislocirani enoti v Portorožu.

Z vzdrževanjem objekta Vile Napoli v Portorožu se bo uredilo uporabo celotnega objekta. 

1 SKLOP:  Vzpostavitev enot na namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let.   

Prostori dnevnega centra so locirani v visokem pritličju. Dnevni center je namenjen preživljanju prostega časa in druženju tako znotraj generacije, kot tudi medgeneracijskemu. Dnevni center lahko zagotavlja bivanje do 12 uporabnikom.

Obseg del predvideva tudi nabavo opreme obnovljenih prostorov

2 SKLOP: Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.

Osebni prostori in skupna veža stanovanjske skupine je locirana v I. nadstropju. Površina 4 sob omogoča naselitev 6 oseb.

Obseg del predvideva tudi nabavo opreme obnovljenih prostorov.

V obeh sklopih je predvidena tudi ureditev parka, ki bo prilagojen uporabi starejših in gibalno oviranih, dopolnjen s točkami in programi za izvajanje zunanjih aktivnosti in terapij.

Kazalnik učinka projekta je investicija v 2 enoti, kazalnik rezultata pa število oseb v institucijah ki je 205.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.407.809,84 EUR

Povezava do sofinancerja operacije – spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si


Objava PZI dokumentacije za javno naročilo

Datoteke za prenos:

Objava kulturnovarstvenih pogojev za javno naročilo