RAZVOJ MODELA ZA IZVAJANJE DNEVNIH OBLIK BIVANJA NA KMETIJI

RAZVOJ MODELA ZA IZVAJANJE DNEVNIH OBLIK BIVANJA NA KMETIJI

Namen projekta je je vzpostaviti pogoje za pričetek izvajanja storitev dnevnih oblik bivanja starejših na kmetiji. Zato smo si kot glavni cilj postavili razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji in ga tudi v praksi preizkusiti. V ta namen bomo (1) najprej analizirali kakšne so potrebe in pričakovanja potencialnih koristnikov naših storitev, nato (2) analizirali kakšna so pričakovanja in možnosti kmetij in (3) na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje dnevnih aktivnosti na kmetiji.

V nadaljevanju bomo opredeljene aktivnosti pilotno preizkusili na vseh treh kmetijah, ki so vključene v projekt, jih sproti evalvirali in korektivne ukrepe izvedli pri naslednji pilotni izvedbi.

Splošen cilji projekta je razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji brez nastanitve za osebe starejše od 65 let, ki so samostojne pri opravljanju dnevnih opravil.

Partnerji: Kmetija Volk, Kmetija Jernejevi, Kmetija Fatur, Dom upokojencev Izola

Trajanje: 7.11.2019 – 7.11.2021

Vrednost: 44.994,44 EUR