RAZVOJ MODELA ZA IZVAJANJE DNEVNIH OBLIK BIVANJA NA KMETIJI

RAZVOJ MODELA ZA IZVAJANJE DNEVNIH OBLIK BIVANJA NA KMETIJI

Namen projekta je je vzpostaviti pogoje za pričetek izvajanja storitev dnevnih oblik bivanja starejših na kmetiji. Zato smo si kot glavni cilj postavili razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji in ga tudi v praksi preizkusiti. V ta namen bomo (1) najprej analizirali kakšne so potrebe in pričakovanja potencialnih koristnikov naših storitev, nato (2) analizirali kakšna so pričakovanja in možnosti kmetij in (3) na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje dnevnih aktivnosti na kmetiji.

V nadaljevanju bomo opredeljene aktivnosti pilotno preizkusili na vseh treh kmetijah, ki so vključene v projekt, jih sproti evalvirali in korektivne ukrepe izvedli pri naslednji pilotni izvedbi.

Splošen cilji projekta je razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji brez nastanitve za osebe starejše od 65 let, ki so samostojne pri opravljanju dnevnih opravil.

Partnerji: Kmetija Volk, Kmetija Jernejevi, Kmetija Fatur, Dom upokojencev Izola

Trajanje: 7.11.2019 – 7.11.2021

Vrednost: 44.994,44 EUR

Projekt »Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji«

Mnogi se še spomnijo, da so včasih na kmetijah živele skupaj različne generacije in vsaka na svoj način prispevale k dinamiki gospodinjstva. Čeprav starejši niso mogli več kot nekdaj sodelovati pri vsakodnevnih opravilih, so vseeno ostali del družine, preživljali čas z vnuki ali pa poskrbeli za lažja opravila. Sodoben način življenja je to korenito spremenil, se pa zaradi staranja prebivalstva in slabšanja pogojev za življenje starejših, ki se pogosto srečujejo z izoliranostjo in osamljenostjo, ponovno pojavlja težnja, da bi kmetije postale prostor za medgeneracijsko druženje.

Na kakšen način bi lahko kmetije odprle svoja vrata za dnevno bivanje starejših, smo preverjali v okviru dvoletnega projekta »Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji«, ki se zaključuje novembra letos. Partnerji projekta, kmetija Volk iz Suhorja, kmetija Jernejevi iz Slavinj in kmetija Fatur iz Drskovč ter Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, smo najprej preučili dobre prakse iz tujine na tem področju. Nato smo opredelili pričakovanja in možnosti vključenih kmetij na eni strani ter preverili potrebe in pričakovanja potencialnih koristnikov naših storitev na drugi strani. Na podlagi vseh ugotovitev je smo pripravili nabor aktivnosti, ki bi se lahko izvajale v okviru obiska starejših na kmetiji.

Člani kmetij smo se udeležili tudi usposabljanja, ki je vključevalo vsebine s področja socialnih spretnosti in veščin za delo s starejšimi, prve pomoči ter komunikacije s starejšimi. Nato je vsaka kmetija pripravila programe, ki smo jih vezali na vse štiri letne čase in so vključevali aktivnosti, ki bi jih starejšim v posameznem letnem času lahko ponudili na kmetiji. Programe smo finančno ovrednotili ter večino v okviru pilotnih izvedb tudi v praksi preizkusili.

V okviru pilotnih izvedb so kmetije obiskali tudi varovanci Doma upokojencev Izola in tako na kmetiji preživeli malo drugačen dopoldan kot sicer. Božali so konje, psa, kokoši, piščančke, nabirali, prepoznavali in vonjali cvetlice ter zelišča.

Glavna ugotovitev po izvedenih pilotnih aktivnostih je, da naše kmetije lahko ponudijo obilo možnosti za družabništvo in aktivno preživljanje prostega časa, za osebe starejše od 65 let, ki so še vedno samostojne, so brez večjih zdravstvenih težav in niso gibalno ovirane. V primeru starejših, ki so običajno že stanovalci domov in imajo vrsto zdravstvenih težav ter drugih omejitev, pa je kmetija lahko prijetna destinacija za krajši izlet, pri čemer je nujna prisotnost strokovnega kadra iz matične ustanove.   

Projekt se izvaja v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 16. 9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).