Sprejem v dom

Postopek sprejema v Dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št. 38/2004 z dopolnitvami).

Za sprejem v dom je potrebno predložiti:

  • Prošnjo za sprejem/premestitev v institucionalno varstvo
    (Obrazec slo, Modulo ita)
  • Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga napiše osebni zdravnik
    (Obrazec slo, Modulo ita)
  • Izjavo glede plačila oskrbnih stroškov s strani tretje osebe
    (Obrazec slo)
  • Če prošnjo za sprejem vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, mora priložiti kopijo pooblastila oz. odločbe ali odločbe pristojnega CSD o postavitvi skrbnika za poseben primer.

Obrazce lahko prenesete iz spletni strani (zgornje povezave v oklepajih), mogoče pa jih je dobiti tudi pri socialni službi.

Dokumentacijo je mogoče poslati po pošti ali oddati osebno v socialni službi Doma, kjer vam bo socialna delavka odgovorila na vaša vprašanja in razkazala Dom.

Uradne ure:

Ponedeljek, sreda in petek od 8h do 12h ter sreda od 15h do 17h.

Socialna služba

Daša Kefer
05 61 00 212 ali 064 131 630
dasa.kefer@du-izola.si
Kristina Tripar
05 61 00 212 ali 064 136 008
kristina.tripar@du-izola.si