Kontakt-star

Direktorica
Romina Zajc
05 61 00 200
direktor@du-izola.si

Tajništvo
Lara Žigon
05 61 00 200
05 61 00 211
lara.zigon@du-izola.si

Namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe
Sonja Kodre
05 61 00 220
sabina.rencel@du-izola.si

Socialna služba
Daša Kefer
064 136 008 ali 05 61 00 212
dasa.kefer@du-izola.si

Kristina Tripar
05 61 00 212 ali 064 136 008
kristina.tripar@du-izola.si

Ambulanta – zdravnik
05 61 00 222

Vodja finančno računovodske službe
Davorina Rodela
05 61 00 250
davorina.rodela@du-izola.si

Blagajna
Barbara Pletikos Argenti
05 61 00 213
barbara.argenti@du-izola.si

Vodja skupnih služb
Aleš Kovač
05 61 00 231
ales.kovac@du-izola.si