Obvestila koronavirus

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci!

Skladno z navodili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 0075-1/2020/29 z dne 30. aprila 2020 v zvezi z omogočanjem obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva bomo v Domu upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola od 7. maja 2020 dalje omogočali obiske naših stanovalk in stanovalcev.
Obiski bodo potekali od ponedeljka do petka med 10.00 in 11.00 uro.

Zaradi zagotavljanja varnosti bomo obiske omogočili pod naslednjimi pogoji:

  • obisk predhodno najavite pri socialni delavki ge. Maria Sorgo Brec na tel. št. 064 136 008 ali el. pošti maria.sorgo@du-izola.si od ponedeljka do petka od 8.00 do 9.00 in od 13.00 do 14.00
  • obiski bodo potekali na zunanjih površinah Doma (v primeru slabega vremena obiski odpadejo)
  • pred vstopom v Dom boste izpolnili vprašalnik glede okužbe (dostopen je na naši spletni strani www.dom-izola.si), izmerili vam bomo temperaturo in omogočili, da si razkužite roke (prosimo, da masko prinesete s seboj)
  • čas obiska je omejen na 15 minut
  • pri posameznem stanovalcu je dovoljen obisk le ene zdrave osebe

Prosimo, da se držite dogovorjene ure obiska in priloženih navodil.

Davorina Rodela,
v. d. direktorja