Družbeno odgovoren delodajalec

ZAVEZA VODSTVA K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Družbena odgovornost postaja vse pomembnejša tako na svetovni ravni, v Evropski uniji in seveda Republiki Sloveniji, kot njeni članici. O pomembnosti družbene odgovornosti priča vse več izdanih dokumentov. Družbeno odgovoren in tudi čuteč prebivalec, naj bi razumel in upošteval pomembnost trajnostnega razvoja, ker je le ta pomemben tudi za razvoj generacij, družbe in okolja.

Certifikat družbeno odgovoren delodajalec je relativno nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcem Slovenije. Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata.

Dom upokojencev Izola-Casa del pensionato Isola želi s svojim delovanjem v lokalnem in širšem okolju,  vnesti koncepte delovanja družbene odgovornosti in jih integrirati na način, da bi tako zaposlenim, kot tudi stanovalcem, ti koncepti delovanja doprinesli k razvoju in izpolnjevanju njihovih pričakovanj.

Integracija konceptov in ukrepov družbeno odgovornega ravnanja terja svoj čas in trud vseh udeleženih akterjev. Delujemo v smeri kakovostnega izvajanja storitev za naše stanovalce ter zagotavljanju varnega delovnega okolja za zaposlene. Izrednega pomena nam je, da vsi zaposleni občutijo, da so del organizacije in da lahko so prispevajo k uresničevanju zavodskih ciljev. Potrebno je dati možnost in prostor, da vsak posameznik znotraj zavoda razvija delovne in druge potenciale.

Z izvajanjem sprejetih ukrepov v okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec menimo, da bomo zgoraj navedeno lahko uresničevali še veliko bolje in učinkoviteje, kot smo to počeli do sedaj.

Upamo, da bo vpliv sprejetih ukrepov dosegel vse ravni našega delovanja znotraj zavoda in doprinesel k njegovemu vsesplošnemu razvoju.

 

»Trud je poplačan, le če človek ne odneha«
Napoleon Hill

Romina Zajc, direktorica